Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej.

Częste pytania

Pytania ogólne

Kto może skorzystać z oferty?

Z oferty mogą skorzystać zarówno obecni klienci TAURONA jak i osoby, które są klientami innych sprzedawców energii elektrycznej.

Co to jest Numer Płatnika i gdzie go mogę znaleźć?

Numer płatnika jest to Indywidualny Numer Klienta. Odnajdziesz go w prawym górnym rogu faktury, tuż nad Twoim adresem korespondencyjnym. Numer płatnika jest również widoczny po zalogowaniu do elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK).

Od kiedy mogę korzystać z usługi po tym, jak ją zamówię poprzez formularz?

Jeżeli jesteś już klientem TAURONA, możesz korzystać z usługi już po 14 dniach od momentu wysłania wniosku internetowego na uruchomienie oferty przez Internet.

Jeżeli jesteś klientem innego sprzedawcy energii elektrycznej i wypełniłeś formularz kontaktowy, będziesz mógł korzystać z usługi po przyjęciu oferty i złożeniu podpisu na Umowie Sprzedaży dostarczonej przez kuriera na wskazany adres.

Na czym polega Gwarancja Atrakcyjnej Ceny i kto może z niej skorzystać?

Gwarancja Atrakcyjnej Ceny chroni Cię przed podwyżkami cen sprzedaży energii elektrycznej. Przez cały okres cennika obowiązują Cię bowiem atrakcyjne stawki oraz opłaty, zgodne z wybraną ofertą.

Jeżeli w trakcie trwania Twojego cennika (2- lub 3-letniego) nastąpi zmiana taryfy (cen lub stawek opłat za sprzedaż energii), możesz jednorazowo zmienić cennik na nowy z bieżącej oferty, którego okres obowiązywania jest nie krótszy niż okres obowiązywania Twojego obecnego cennika. Zmiany można dokonać w terminie do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Z Gwarancji Atrakcyjnej Ceny może skorzystać każdy, kto nie posiada jeszcze Produktu.

Czym się różni taryfa od produktu? Jak sprawdzić rodzaj umowy, jaki posiadam?

Taryfa to zbiór cen i stawek opłat za energię elektryczną oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzony do stosowania, jako obowiązujący dla określonych w nim klientów.

Produkt to energia elektryczna, którą sprzedawca sprzedaje klientowi na szczególnych zasadach określonych w Cenniku, który stanowi część umowy na dany produkt. W ramach Produktu posiadasz gwarancję niezmienności ceny przez wybrany okres (okres trwania Cennika).

Jak sprawdzić do której grupy taryfowej należę?

Grupę taryfową możesz sprawdzić na fakturze rozliczeniowej, którą otrzymujesz od TAURONA.

Grupa taryfowa jest zaznaczona w pierwszej części faktury (nad tabelą z rozliczeniem z tytułu zużycia energii). Jednak najłatwiej sprawdzić grupę taryfową w eBOKu. Informacje o grupie taryfowej znajdziesz na stronie głównej eBOKa, w polu Taryfa). Jeśli jeszcze nie masz konta w eBOKu, możesz je założyć pod tym adresem: https://logowanie.tauron.pl/register.

Informacje o grupie taryfowej znajdziesz także na fakturze rozliczeniowej, którą otrzymujesz od TAURONA. Grupa taryfowa jest zaznaczona w pierwszej części faktury (nad tabelą z rozliczeniem z tytułu zużycia energii). Grupa taryfowa do sprawdzenia jest także na umowie.

Co to jest eBOK?

eBOK to Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Dzięki niemu możesz bez wychodzenia z domu załatwić bardzo wiele spraw związanych z TAURONEM. Logując się do swojego indywidualnego konta w eBOK możesz m.in podać odczyt licznika, sprawdzić ostatnie faktury lub zmienić dane w umowie.

Jak mogę założyć konto w eBOK?

Aby założyć konto wejdź na stronę https://logowanie.tauron.pl/register i wypełnij formularz.

Po założeniu konta do eBOKa możesz się zalogować tutaj: https://logowanie.tauron.pl

Co się stanie, jak zmienię miejsce zamieszkania?

Za każdym razem, gdy zmienisz miejsce zamieszkania, pamiętaj aby poinformować o tym TAURON, w celu dokonania zmian w Twojej umowie. Rozwiązanie umowy w takiej sytuacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Licznik znajdujący się w Twoim mieszkaniu zostaje przepisany na nowego właściciela lub zostanie zdemontowany. Ty możesz podpisać nową umowę na dostarczenie i sprzedaż energii w nowym domu

Co się stanie gdy umowa na produkt skończy się?

Na 45 dni przed końcem Twojej umowy TAURON skontaktuje się z Tobą z propozycją nowej oferty na kolejny okres. To Ty zdecydujesz, czy chcesz przedłużyć umowę, czy też nie.

Prąd z Elektrykiem24H - pytania

Do jakich awarii przyjeżdża elektryk?

Elektryk przyjeżdża do awarii związanych z wewnętrzną instalacją elektryczną w Punkcie Poboru Energii klienta. Usługa Elektryk24H obejmuje:
 • - mechaniczne uszkodzenia przewodów wewnętrznej instalacji elektrycznej (np. podczas prac remontowych),
 • - zwarcia i przepięcia wynikające z wadliwej konstrukcji,
 • - awarie powodujące zadziałanie wyłączników nadprądowych lub wyłączników różnicowo-prądowych.
 • - awarie związane z tablicą licznikową.
Pełny zakres usług Elektryk24H znajdziesz w Regulaminie Usługi, który dostarczyliśmy do Ciebie wraz z Umową, a także w dziale Dokumenty.

Jakie są koszty wezwania elektryka?

W zakres usługi wchodzi zorganizowanie oraz pokrycie kosztów dojazdu elektryka, kosztów robocizny, a także pokrycie kosztów części lub materiałów użytych do naprawy w celu doprowadzenia wewnętrznej instalacji elektrycznej do pełnej sprawności do wysokości limitu 500 zł na 1 zdarzenie.

Co w przypadku, gdy koszt naprawy przekracza limit kwotowy określony w Regulaminie?

Jeżeli limit odpowiedzialności wynoszący 500 zł dla jednego zdarzenia/awarii nie wystarcza na pokrycie w całości kosztu wykonania naprawy wewnętrznej instalacji elektrycznej, klient TAURON dobrowolnie deklaruje czy wyraża zgodę na pokrycie różnicy miedzy rzeczywistymi kosztami wykonania usługi a kwotą, do której partner ponosi odpowiedzialność. Jeżeli klient wyraża zgodę, po dokonaniu naprawy instalacji następuje rozliczenie między specjalistą elektrykiem a klientem. Jeżeli klient nie wyraża zgody na pokrycie różnicy miedzy rzeczywistymi kosztami wykonania usługi a kwotą, do której partner ponosi odpowiedzialność, partner zobowiązuje się wypłacić klientowi TAURON w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o awarii, odszkodowania w kwocie uwzględniającej limity odpowiedzialności określone w Regulaminie usługi tj. 500 zł/zdarzenie, pomniejszonej jednak o koszty dojazdu serwisanta oraz koszt ekspertyzy stwierdzającej koszt naprawy wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Jak zgłosić awarię?

Telefonicznie na numer centrum Alarmowego (22) 890 29 29.

Centrum Alarmowe jest czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (również w dni ustawowo wolne od pracy). Koszt połączenia jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora.

W jakim czasie dotrze elektryk?

Zorganizowanie usługi wraz z dojazdem specjalisty elektryka następuje w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia awarii w Centrum Alarmowym. Serwis świadczony jest 24 godziny na dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy.

Ile razy mogę skorzystać z usługi?

Zgłosić można maksymalnie 6 awarii w okresie obwiązywania Cennika z usługą Elektryk 24h.

Czy awarię mogę zgłosić pod inny adres niż ten, który jest wskazany w umowie?

Zgłoszenie awarii dotyczy tylko adresu PPE (Punktu Poboru Energii), który jest wskazany w umowie.

Jakie informacje muszę posiadać gdy zgłaszam awarię?

Chcąc zgłosić awarię klient TAURON powinien skontaktować się z Centrum Alarmowym podając następujące informacje:
 • - Imię i Nazwisko,
 • - numer ewidencyjny lub numer płatnika (dane dostępne na fakturze klienta),
 • - adres PPE (dostępny na Umowie lub fakturze klienta),
 • - numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z Klientem,
 • - krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy.

Jaki typ awarii jest wyłączony z zakresu usług?

Awarie wyłączone z zakresu usług znajdziesz w Regulaminie Usługi, który dostarczyliśmy do Ciebie wraz z Umową, a także w dziale Dokumenty.

Serwisant 24H - pytania

Do jakich awarii przyjeżdża serwisant?

W ramach usługi Serwisant 24H można liczyć zarówno na pomoc związaną z awarią instalacji elektrycznej ale również na usterki urządzeń elektrycznych, bez względu na wiek urządzenia.

Naprawą objęte są:
 • - sprzęt AGD: pralki, pralki z suszarką, suszarki pralnicze, zmywarki, lodówki, zamrażarki, chłodziarkozamrażarki, kuchenki elektryczne, gazowe lub gazowo-elektryczne, mikrofalowe, płyty indukcyjne, wyciągi, okapy, piekarniki, roboty kuchenne, ciśnieniowe ekspresy do kawy,
 • - sprzęt PC: komputery stacjonarne wraz z monitorem oraz tablety, laptopy i notebooki wraz z zainstalowanym stacjonarnym lub przenośnym systemem operacyjnym,
 • - sprzęt RTV: urządzenia audio-video zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej, odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze, nagrywarki DVD, zestawy Hi-Fi.
Pełny zakres usług Serwisant 24H znajdziesz w Regulaminie Usługi, który dostarczyliśmy do Ciebie wraz z Umową, a także w dziale Dokumenty.

Jakie są koszty usługi Serwisant 24H?

W zakres usługi wchodzi zorganizowanie oraz pokrycie kosztów dojazdu elektryka bądź serwisanta, kosztów robocizny, a także pokrycie kosztów części lub kompletu materiałów użytych do naprawy w celu doprowadzenia wewnętrznej instalacji elektrycznej lub urządzenia elektrycznego do pełnej sprawności do wysokości limitu 500 zł na 1 zdarzenie.

Co się dzieje w przypadku, gdy koszt naprawy awarii przekracza limit kwotowy określony w Regulaminie?

Jeżeli limit odpowiedzialności wynoszący 500 zł dla jednego zdarzenia/awarii nie wystarcza na pokrycie w całości kosztu wykonania naprawy wewnętrznej instalacji elektrycznej bądź urządzenia elektrycznego, klient TAURON dobrowolnie deklaruje czy wyraża zgodę na pokrycie różnicy między rzeczywistymi kosztami wykonania usługi a kwotą, do której partner ponosi odpowiedzialność. Jeżeli klient wyraża zgodę, po dokonaniu naprawy następuje rozliczenie między specjalistą i klientem. Jeżeli klient nie wyraża zgody na pokrycie różnicy między rzeczywistymi kosztami wykonania usługi a kwotą, do której partner ponosi odpowiedzialność, partner zobowiązuje się wypłacić klientowi TAURON w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o awarii, odszkodowanie w kwocie uwzględniającej limity odpowiedzialności określone w Regulaminie usługi tj. 500 zł/zdarzenie, pomniejszonej jednak o koszty dojazdu serwisanta oraz koszt ekspertyzy stwierdzającej koszt naprawy.

Jak zgłosić awarię?

Telefonicznie na numer Centrum Alarmowego (22) 890 29 29.

Centrum Alarmowe czynne jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (również w dni ustawowo wolne od pracy). Koszt połączenia z ww. nr telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora.

W jakim czasie dotrze serwisant?

Usługa dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu (Elektryk przyjeżdża do 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia, Serwisant pojawi się w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia usterki - wyłączając dni wolne od pracy)

Ile razy mogę skorzystać z usługi?

Zgłosić można maksymalnie 6 awarii w okresie obowiązywania Cennika z usługą Serwisant 24H.

Czy awarię mogę zgłosić pod inny adres niż ten, który jest wskazany w umowie?

Zgłoszenie awarii dotyczy tylko adresu PPE (Punktu Poboru Energii), który jest wskazany w umowie.

Jakie informacje muszę posiadać gdy zgłaszam awarię?

Chcąc zgłosić awarię klient TAURON powinien skontaktować się z Centrum Alarmowym podając następujące informacje:
 • - Imię i Nazwisko,
 • - numer ewidencyjny lub numer płatnika (dane dostępne na fakturze klienta),
 • - adres PPE (dostępny na Umowie lub fakturze klienta),
 • - numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z Klientem,
 • - krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy.

Jaki typ awarii jest wyłączony z zakresu usługi?

W celu sprawdzenia, czy dana awaria jest włączona w zakres usługi Serwisant 24H, prosimy o kontakt z Centrum Alarmowym: (+48) 22 890 29 29.

Prąd z Eko - pytania

Co to jest Certyfikat TÜV?

Certyfikat TÜV jest to dokument potwierdzający zakup energii z europejskich źródeł odnawialnych. Certyfikat wystawiany jest przez niezależną organizację certyfikującą.

GAZ - pytania

Na czym polega podwójne zabezpieczenie budżetu i kto może z niego skorzystać?

Mając Gwarancję Niższej Ceny oraz Bezpieczny Wybór, otrzymujesz podwójne zabezpieczenie budżetu przez cały okres trwania Cennika.
 • Dzięki Gwarancji Niższej Ceny zyskujesz:
 • - Ochronę przed podwyżkami cen gazu. Kupując gaz od TAURONA nie musisz się martwić podwyżkami.  Przez cały okres obowiązywania Cennika chroni Cię gwarancja ceny gazu, dzięki której zachowasz obecne stawki, nawet jeśli ceny na rynku wzrosną.
  Dodatkowo, w sytuacji, gdy ceny paliwa gazowego wynikające z Twojego Cennika będą wyższe niż w naszej Taryfie, stawki wskazane w Cenniku ulegną obniżeniu do wysokości wskazanej w aktualnej Taryfie Sprzedawcy z dniem wprowadzenia tej Taryfy.
 • Mechanizm Bezpieczny Wybór oznacza:
 • - Możliwość obniżenia stawek. Jeśli obniżymy ceny gazu w naszej Taryfie, możesz jednorazowo zmienić Twój cennik na nowy z bieżącej oferty, którego okres obowiązywania jest nie krótszy niż okres obowiązywania Twojego obecnego cennika. Zmiany możesz dokonać w terminie aż do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej taryfy TAURONA.
Z Gwarancji Niższej Ceny oraz Bezpiecznego Wyboru może skorzystać każdy, kto uruchomi produkt Gaz dla domu.

Jak sprawdzić jaką mam grupę taryfową?

Informacja o obowiązującej Cię grupie taryfowej znajduje się na umowie z dotychczasowym sprzedawcą gazu lub na ostatniej fakturze za gaz.

Co się stanie, jeśli zmienię miejsce zamieszkania?

Zawsze gdy zmienisz miejsce zamieszkania, pamiętaj aby poinformować o tym TAURON w celu dokonania zmian w Twojej umowie. Rozwiązanie umowy w takiej sytuacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Gazomierz znajdujący się w Twoim mieszkaniu zostaje przepisany na nowego właściciela lub zdemontowany. Ty możesz podpisać nową umowę na dostarczenie paliwa gazowego w nowym domu.

Jak mogę zamówić produkt ? Czy jest to bezpieczne?

Z oferty TAURONA może skorzystać osoba, której dane widnieją na dotychczasowej umowie sprzedaży gazu. Jest to warunek konieczny dla zmiany sprzedawcy na TAURON.

Jeśli umowa z dotychczasowym sprzedawcą gazu została podpisana przez Ciebie i chcesz zamówić Gaz dla domu:
 • - Wypełnij formularz zamówienia kontaktu na www.tauron.pl/gaz-dla-domu i resztę zostaw nam- skontaktujemy się z Tobą.
 • - Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 555 444 555 (opłata jak za zwykłe połączenie, zgodnie z taryfa operatora)
 • - Odwiedź jeden z naszych Punktów Obsługi Klienta
Zamówienie-kontaktu na stronie www jest proste i bezpieczne. Kontakt jest bezpłatny, a przesyłane przez Ciebie dane bezpieczne dzięki certyfikatowi SSL. To sposób szyfrowania informacji, który uniemożliwia odczytanie ich przez osoby niepowołane.

Co się stanie gdy skończy się obowiązujący mnie Cennik ?

Na 45 dni przed końcem obowiązywania Twojego Cennika (dwu - lub trzyletniego - w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu), TAURON wyśle do Ciebie w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość propozycję nowej oferty na kolejny okres, w której znajdziesz informację co należy zrobić, jeśli będziesz chciał ją przyjąć czy też nie.

Dlaczego TAURON sprzedaje gaz?

Jako spółka z wieloletnim doświadczeniem na rynku posiadamy niezbędne zaplecze personalne oraz techniczne. Pozwala nam to na optymalizację kosztów sprzedaży produktów oraz profesjonalną obsługę.

Zgodnie z zasadą „TAURON to więcej niż prąd” dążymy do zapewnienia naszym Klientom dostępu do jak największej ilości źródeł energii. Wiemy, ze potrzeby naszych Klientów są różne, dlatego nasza oferta jest zróżnicowana. Proponujemy Im możliwość zakupu:
 • - Prądu
 • - Gazu
 • - Węgla.
Wierzymy, że każdy znajdzie u nas produkt zapewniający energię dla Niego i jego domu.

Czy po zmianie sprzedawcy na TAURON, coś się zmieni w moich rachunkach?

Po zmianie sprzedawcy, wystawcą faktury będzie TAURON. Tak jak do tej pory, będziesz otrzymywać jedną fakturę obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję paliwa gazowego.

Jakie informacje muszę dostarczyć, żeby kupić gaz od TAURONA?

Przed rozmową z nami upewnij się, że dotychczasowa umowa sprzedaży gazu jest na Twoje imię i nazwisko. Jest to warunek konieczny zakupu gazu od TAURONA. Jeśli tak jest, przygotuj :
 • - Fakturę za gaz od dotychczasowego sprzedawcy- znajdują się na niej informacje, które będą wymagane przy zawarciu umowy z TAURONEM oraz
 • - Dowód osobisty

Czy TAURON zajmie się załatwieniem formalności w moim imieniu?

Tak. Na podstawie udzielonego TAURONOWI pełnomocnictwa (dokument podpisywany wraz z umową), przeprowadzimy cały proces zmiany sprzedawcy paliwa gazowego w Twoim imieniu. O dokonaniu zmiany poinformujemy Cię listownie.

Ile trwa zmiana sprzedawcy na TAURON?

Staramy się maksymalnie skrócić czas oczekiwania Klienta na zmianę sprzedawcy gazu, jednak należy przyjąć, że proces zmiany sprzedawcy potrwa około 40 dni :
 • - od momentu podpisania przez Ciebie kompletu dokumentów (m.in. umowy i pełnomocnictwa)- w przypadku podpisania ich W Punkcie Obsługi Klienta
 • - od momentu otrzymania przez nas kompletu dokumentów (m.in. umowy i pełnomocnictwa)- w przypadku podpisania ich w domu przy kurierze

Po jakim czasie od podpisania umowy z TAURONEM otrzymam pierwszy dokument do zapłaty?

Pierwszy blankiet wpłat lub fakturę od TAURONA otrzymasz do 60 dni od zakończenia procesu zmiany sprzedawcy.

Co stanie się, jeśli gaz stanieje? Czy moje rachunki będą mniejsze?

W przypadku, gdy gaz stanieje, a tym samym ceny paliwa gazowego wynikające z naszej Taryfy zostaną obniżone i okaże się, że twoje cennikowe stawki będą wyższe niż w naszej Taryfie, obniżymy je do wysokości wskazanej w naszej aktualnej Taryfie z dniem jej wprowadzenia w życie.

Dodatkowo, możesz jednorazowo zmienić Twój cennik na nowy z bieżącej oferty, którego okres obowiązywania jest nie krótszy niż okres obowiązywania Twojego obecnego cennika. Zmiany możesz dokonać w terminie aż do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej taryfy TAURONA. W tym celu skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 32 606 0 606 (opłata jak za zwykłe połączenie, zgodnie z taryfą operatora) lub odwiedź Punkt Obsługi Klienta.

Czy zmiana sprzedawcy na TAURON wymaga ingerencji w instalację gazową?

Nie. Zmiana sprzedawcy gazu na TAURON nastąpi automatycznie, bez przerw w dostawie, zmiany licznika oraz instalacji.

Czy termin płatności dla gazu i prądu będzie taki sam?

Termin płatności dla gazu i prądu są terminami niezależnymi. Termin płatności dla gazu uzależniony jest od dnia, w którym podpiszesz umowę z TAURONEM oraz przebiegu i czasu trwania procesu zmiany sprzedawcy.

Gdzie znajdę numer konta do dokonania płatności za rachunki?

Numer konta przeznaczony dla płatności za gaz podany będzie każdorazowo na fakturze, którą otrzymasz od TAURONA.

Czy będę mógł/ła wybrać dzień płatności faktury?

Dzień/termin płatności pierwszej faktury za gaz uzależniony jest od dnia, w którym podpiszesz umowę z TAURONEM oraz przebiegu i czasu trwania procesu zmiany sprzedawcy. Terminy płatności kolejnych faktur zależą od cyklu odczytów gazomierza dokonywanych przez dystrybutora.

Niestety, niemożliwe jest wskazanie przez Klienta konkretnego dnia.

Czy za gaz i prąd będę otrzymywać jedną wspólną fakturę?

Płatności za gaz i prąd są niezależne od siebie i tak są rozliczane. Wynika to z oddzielnych umów dla prądu i gazu. Dlatego niemożliwe jest otrzymywanie jednej wspólnej faktury za prąd i gaz.

Czy zmiana sprzedawcy jest darmowa?

Tak. Zmiana sprzedawcy gazu nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

Co z rozliczeniem okresu przejściowego?

Po podpisaniu umowy z TAURONEM a tym samym uruchomieniu procesu zmiany sprzedawcy gazu, otrzymasz fakturę rozliczeniową od Twojego poprzedniego sprzedawcy. Ta faktura wyrówna wszelkie zobowiązania względem niego.

Czy na czas zmiany sprzedawcy nie będę mieć odciętego gazu?

Nie. Zmiana sprzedawcy jest bezpieczna i odbywa się bez przerw w dostawie gazu, ponieważ nie wymaga zmiany instalacji oraz licznika.

Co w przypadku awarii instalacji, kto ją naprawi?

Za bezpieczeństwo i obsługę instalacji gazowej w dalszym ciągu odpowiada Polska Spółka Gazownictwa. Jednostki Pogotowia Gazowego czuwają przez całą dobę pod numerem alarmowym 992, pod który należy dzwonić w przypadku awarii lub podejrzenia uszkodzenia sieci gazowej.

Czy zamiana sprzedawcy wpłynie na bezpieczeństwo użytkowania przeze mnie gazu?

ze względu na to, że zmiana sprzedawcy gazu nie wymaga ingerencji w instalację gazową, jest ona całkowicie bezpieczna dla Klienta. Komfort użytkowania gazu nie ulegnie zmianie.

Z kim mam się kontaktować po zmianie sprzedawcy?

Będąc naszym klientem możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów:
 • - Mailowo- pisząc na adres mailowy gaz@tauron.pl
 • - Telefonicznie- dzwoniąc pod numer 32 606 0 606 (opłata jak za zwykłe połączenie, zgodnie z taryfa operatora)
 • - Osobiście- odwiedzając dowolny Punkt Obsługi Klienta
W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z nami w dogodny dla Ciebie sposób.

Za jaki okres są wystawiane faktury za paliwo gazowe?

Grupa taryfowa Ilość odczytów w grupie taryfowej, ilość płatności oraz ilość faktur Informacja za jaki okres wystawiana jest faktura Okres
rozliczeniowy
W-1.1

jeden odczyt gazu przez OSD w roku umownym,

faktury prognozy płatne co dwa miesiące i faktura rozliczeniowa raz w roku

12-miesięczny prognozowany 12-miesięczny prognozowany
W-1.2

dwa odczyty gazu w roku umownym,

faktury prognozy płatne co dwa miesiące i faktura rozliczeniowa dwa razy w roku

6-miesięczny prognozowany 6-miesięczny prognozowany
W-2.1

jeden odczyt gazu w roku umownym,

faktury prognozy płatne co dwa miesiące i faktura rozliczeniowa raz w roku

12-miesięczny prognozowany 12-miesięczny prognozowany
W-2.2

dwa odczyty gazu w roku umownym,

faktury prognozy płatne co dwa miesiące i faktura rozliczeniowa dwa razy w roku

6-miesięczny prognozowany 6-miesięczny prognozowany
W-3.6

sześć odczytów gazu w roku umownym i faktura co dwa miesiące

2-miesięczny rzeczywisty 2-miesięczny rzeczywisty
W-3.9

dziewięć odczytów gazu w roku umownym,

faktura co miesiąc (w sezonie grzewczym) lub co dwa miesiące (poza sezonem).

1-miesięczny w okresie zimowym, 2-miesięczny w okresie letnim - rzeczywisty 1-miesięczny w okresie zimowym, 2-miesięczny w okresie letnim - rzeczywisty
W-4

odczyt gazu co miesiąc, faktura co miesiąc

1-miesięczny rzeczywisty 1-miesięczny rzeczywisty
Grupa taryfowa W- 1.1
Ilość odczytów w grupie taryfowej, ilość płatności oraz ilość faktur

jeden odczyt gazu przez OSD w roku umownym,

faktury prognozy płatne co dwa miesiące i faktura rozliczeniowa raz w roku

Informacja za jaki okres wystawiana jest faktura 12-miesięczny prognozowany
Okres
rozliczeniowy
12-miesięczny prognozowany
Grupa taryfowa W-1.2
Ilość odczytów w grupie taryfowej, ilość płatności oraz ilość faktur

dwa odczyty gazu w roku umownym,

faktury prognozy płatne co dwa miesiące i faktura rozliczeniowa dwa razy w roku

Informacja za jaki okres wystawiana jest faktura 6-miesięczny prognozowany
Okres
rozliczeniowy
6-miesięczny prognozowany
Grupa taryfowa W-2.1
Ilość odczytów w grupie taryfowej, ilość płatności oraz ilość faktur

jeden odczyt gazu w roku umownym,

faktury prognozy płatne co dwa miesiące i faktura rozliczeniowa raz w roku

Informacja za jaki okres wystawiana jest faktura 12-miesięczny prognozowany
Okres
rozliczeniowy
12-miesięczny prognozowany
Grupa taryfowa W-2.2
Ilość odczytów w grupie taryfowej, ilość płatności oraz ilość faktur

dwa odczyty gazu w roku umownym,

faktury prognozy płatne co dwa miesiące i faktura rozliczeniowa dwa razy w roku

Informacja za jaki okres wystawiana jest faktura 6-miesięczny prognozowany
Okres
rozliczeniowy
6-miesięczny prognozowany
Grupa taryfowa W-3.6
Ilość odczytów w grupie taryfowej, ilość płatności oraz ilość faktur

sześć odczytów gazu w roku umownym i faktura co dwa miesiące

Informacja za jaki okres wystawiana jest faktura 2-miesięczny rzeczywisty
Okres
rozliczeniowy
2-miesięczny rzeczywisty
Grupa taryfowa W-3.9
Ilość odczytów w grupie taryfowej, ilość płatności oraz ilość faktur

dziewięć odczytów gazu w roku umownym,

faktura co miesiąc (w sezonie grzewczym) lub co dwa miesiące (poza sezonem).

Informacja za jaki okres wystawiana jest faktura 1-miesięczny w okresie zimowym, 2-miesięczny w okresie letnim - rzeczywisty
Okres
rozliczeniowy
1-miesięczny w okresie zimowym, 2-miesięczny w okresie letnim - rzeczywisty
Grupa taryfowa W- 4
Ilość odczytów w grupie taryfowej, ilość płatności oraz ilość faktur

odczyt gazu co miesiąc, faktura co miesiąc

Informacja za jaki okres wystawiana jest faktura 1-miesięczny rzeczywisty
Okres
rozliczeniowy
1-miesięczny rzeczywisty

Za mało informacji?

Zadzwoń lub napisz!

Infolinia 555 444 555 555 444 555
KONTAKT